Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Binladen [25]
 • Czarny humor [8]
 • Euro 2012 [6]
 • Hrabia [33]
 • Kowboje [8]
 • Lech, Czech i Rus [10]
 • Malysz [12]
 • Pikantne [1]
 • Policjanci [26]
 • Polityczne [32]
 • Polityka [9]
 • Szkoci [32]
 • Szkolne [16]
 • Teściowa [36]
 • Wariaci [0]
Wyszukiwarka
Słowo:
Kategoria:Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Wpisów: 254

Regulamin

0

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis jest w całkowicie bezpłatny.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisu akceptuje warunki Regulaminu.

4. Regulamin może być zmieniany przez Serwis w dowolnym czasie poprzez zamieszczanie zmian na stronie internetowej.

§ 2 Rejestracja użytkowników

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w formularzu pola obowiązkowe.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych przy rejestracji związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązuje się, do tego, że podane przez niego dane:
a. nie będą naruszały praw osób trzecich,
b. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
c. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne,

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja konta użytkownika (Konto).

3. Serwis umożliwia Użytkownikom czytanie i dodawanie. W przypadku, gdy Użytkownik nie zarejestruje Konta korzysta z Serwisu jako gość i nie może korzystać ze wszystkich materiałów Serwisu.

4. Użytkownikowi może zostać odebrana lub zawieszona czasowo aktywacja Konta, w przypadku gdy:

- swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich
- używa w stosunku do innych Użytków słów powszechnie uznanych za obelżywe
- wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. reklamuje inne Serwisy, a w szczególności serwisy konkurencyjne
-narusza prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

5. Odebranie Użytkownikowi aktywacji stanowi prawo Serwisu.

§ 4. Odpowiedzialność

1. Serwis dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisów.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewall'e - blokady, niewłaściwe wersje przeglądarek internetowych), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne ze strony Serwis bądź właściwych organów.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
b. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych i siły wyższej;
c. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. treść wiadomości zamieszczanych w komentarzach, PW, itp. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor wiadomości czyli, Użytkownik;
e. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.